Theta Healing®

SEBEROZVOJ A ZPŮSOB LÉČENÍ PRO VŠECHNY

Theta Healing® je rychle se rozvíjející oblast osobního rozvoje a způsobu léčení energií. Prostřednictvím řady nástrojů a technik získáváme přístup k omezujícím přesvědčením a pocitům uloženým v podvědomé mysli a okamžitě je změnit na ty posilující. To se děje prostřednictvím energie Všeho, Co Jest - energie procházející vším. Toto vše se děje z mozkových vln theta. Když změníme to, v co věříme, změníme to, jak se cítíme, což vede k různým rozhodnutím a přijímání nových opatření. Proto se mění naše výsledky a náš život.

S ČÍM VÁM TECHNIKA THETAHEALING® MŮŽE POMOCI?

Při práci s vašimi přesvědčeními objevujete a odkrýváte ve svém životě sebezničující vzorce. Uvědomíte si lekce života a jejich význam pro vás, abyste se ve svém životě mohli posunout dál.

Zneužívání
Řízení hněvu
Úzkost
Úmrtí
Důvěra
Kreativní bloky
Emoční problémy
Strachy
Relaxace
Kariéra

Finance
Vina
Mentální zdraví
Žárlivost
Smysl života
Osamělost
Motivace
Negativní myšlenky
Posedlost
Osobní rozvoj
Fobie
Sebevědomí
Sexuální problémy
Ostuda
Plachost
Duchovní růst
Tréma
Trauma
Neštěstí
Hmotnost
Trápení se...

a mnohem víc.

Už vás nebaví neustále se snažit myslet pozitivně?
S Theta Healing® můžete změnit omezující přesvědčení na posilující. Namísto doufání v něco ve svém životě můžete svou podvědomou mysl naučit, jaký je to pocit už to mít. Teprve potom může tato energie přijít do vašeho života.

DŮLEŽITÉ! Přečtěte si prosím právní prohlášení. Theta Healing nenahrazuje profesionální lékařskou diagnostiku nebo léčbu a je doporučeno navštívit lékaře při jakýchkoli fyzických onemocněních.