TECHNIKA THETAHEALING®

Seberozvoj a způsob léčení energie pro všechny

Seberozvoj a způsob léčení energie pro všechny

Theta Healing® je starodávná znalost, kterou nyní znovu objevujeme. Jedná se o vysoce všestranný způsob léčení energií a způsob osobního rozvoje, který vám umožňuje pozitivní změnu. Prostřednictvím řady technik můžete přeprogramovat své podvědomí z vašich omezujících přesvědčení a pocitů, které vás drží zpět od štěstí, lásky, prosperity a hojnosti.

 

 

 

 

Meditační techniku ​​ThetaHealing vytvořila Vianna Stibal v roce 1995 během své osobní cesty zpět ke zdraví. Její původní kniha (Theta léčení-Metoda energetické samoléčby) podrobně popisuje její osobní cestu uzdravení a její spojení se Zdrojem a touto meditační techniku. Techniku ​​ThetaHealing začala učit až v roce 2006, poté, co ji zdokonalila na sobě.

Technika ThetaHealing je meditační technika využívající duchovní filozofii za účelem zlepšení mysli, těla a duše. Pracuje s energií nejvyššího Zdroje/Stvořitele/Boha/Vesmíru (každý tuto energii nazýváme po svém).

Jedná se o soustředěnou modlitbu ke Stvořiteli a umožňuje vám trénovat mysl, tělo a ducha, aby vyčistil omezující víry a žil život s pozitivními myšlenkami a rozvíjel ctnosti ve všem, co děláme. Meditací a modlitbou vytváří metoda Theta Healingu pozitivní životní styl.

Technika ThetaHealing se vždy doporučuje používat společně s konvenční medicínou. Učí, jak využít vlastní přirozenou intuici a spoléhat se na bezpodmínečnou lásku Zdroje Všeho, Co Jest, který má dělat skutečnou „práci“.

Věříme, že soustředěnou modlitbou využívající mozkovou vlnu „Theta“ a „delta“ (zahrnující fyziku a kvantovou fyziku) můžeme skutečně být svědkem Stvořitele Všeho, Co Jest, který vytváří okamžité fyzické a emocionální blaho. Dozvěděli jsme se, že pomocí techniky ThetaHealing lze využít intuitivní schopnosti k vyvolání spontánních změn a fyzické a emocionální pohody.
Chcete -li se dozvědět více o technice ThetaHealing, navštivte www.thetahealing.com

Pokud s ThetaHealingem® nejste obeznámeni , rezervujte si sezení, abyste na vlastní kůži zažili silné výsledky.

Theta Healing® je rychle se rozvíjející oblast osobního rozvoje a způsobu léčení energií. Prostřednictvím řady nástrojů a technik je praktikující schopen získat přístup k omezujícím přesvědčením a pocitům uloženým v podvědomé mysli a okamžitě je změnit na ty posilující. To se děje prostřednictvím energie Všeho, Co Jest - energie procházející vším. Praktik toto vše dělá z mozkové vlny theta. Když změníme to, v co věříme, změníme to, jak se cítíme, což vede k různým rozhodnutím a přijímání nových opatření. Proto se mění naše výsledky a náš život.

Pomocí mozkové vlny theta se praktikující dokáže spojit s Energií Všeho, Co Jest,
identifikovat problémy a stát se svědkem uzdravení, rozpoznat a změnit omezující přesvědčení. Theta Healing je v podstatě aplikovaná kvantová fyzika. Pomocí mozkové vlny théta, o které se dosud věřilo, že je přístupná pouze v hlubokém spánku nebo meditaci na úrovni jogínů, je praktik schopen spojit se s Energií Všeho, Co Jest - energií, skrze kterou lze identifikovat problémy a skrze kterou lze být svědkem léčení a uzdravení fyzického těla a skrze kterou lze identifikovat a měnit omezující přesvědčení.

Kdo nebo co je Stvořitel?

Theta Healing® běžně používá termín
„Stvořitel Všeho, Co Je“
nebo
"Zdroj"
které zahrnují; Energii všeho, co je, Univerzální inteligenci, Zdroj, Božskou, bezpodmínečnou lásku, Kolektivní vědomí. Tato energie je všude kolem nás a uvnitř nás. Theta Healing® není založen na žádném náboženství. Vážíme si a uznáváme právo každého člověka na jeho vlastní víru a duchovní praktiky. Všichni můžeme přistupovat a používat tuto úžasnou sílu ke spoluvytváření našich životních zkušeností.

Co definujeme jako léčení?

Léčbu vnímáme jako proces změny a transformace. Každý člověk může získat přístup k vlastní schopnosti těla léčit se a transformovat. Přibývá více a více vědeckých důkazů o tom, že toxické emoce mohou přispívat k nemocem. Sílí vědomí, že emoce, pocity a síla myšlenky mají přímý vliv na naše fyzické zdraví. Roste zájem o poznání toho, jak mysl ovlivňuje tělo, aby si vytvořilo optimální zdraví. Práce s přesvědčeními a pocity pomáhá lidem odstraňovat a nahrazovat negativní emoce, pocity a myšlenky pozitivními, prospěšnými. Theta Healing® pracuje s konceptem svobodné vůle a spolutvoření se Zdrojem.

Jak mi může Theta Healing® prospět?

Když praktik pracuje s vámi a vašimi přesvědčeními, objevujete a odkrýváte ve svém životě sebezničující vzorce. Uvědomíte si lekce života a jejich význam pro vás, abyste se ve svém životě mohli posunout dál.

Zneužívání
Řízení hněvu
Úzkost
Úmrtí
Důvěra
Kreativní bloky
Emoční problémy
Strachy
Relaxace
Kariéra
Finance
Vina
Wellness
Žárlivost
Smysl života
Osamělost
Motivace
Negativní myšlenky
Posedlost
Osobní rozvoj
Fobie
Sebevědomí
Sexuální problémy
Ostuda
Plachost
Duchovní růst
Tréma
Trauma
Neštěstí
Hmotnost
Trápení se...

a mnohem víc.

Vytváříme si vlastní realitu

Jste zodpovědní za vše, co se ve vašem životě stalo a máte také moc to změnit. Pokud budete nadále obviňovat ostatní, budete se vždy cítit zaseknutí a bez kontroly nad svým životem. Převzetím zodpovědnosti získáte pravomoc provádět pozitivní změny ve svém životě a v tom, jak ho opravdu chcete žít.

Pokud se neustále obáváte, že nebudete mít dost peněz, nikdy nebudete mít dost peněz. Pokud si myslíte, že nejste schopni dosáhnout svých cílů, nikdy jich nedosáhnete. Pokud si myslíte, že pro vás není dost příležitostí, nikdy nenajdete tu správnou příležitost. Pokud si nemyslíte, že se můžete v životě dostat dopředu, nikdy se v životě dopředu nedostanete. Pokud si myslíte, že máte nadváhu, budete mít vždy nadváhu. Pokud si myslíte, že nemůžete, tak nikdy moct nebudete.

Proč?

Protože vaše podvědomí vždy pracuje na informacích, které mu pošlete, a pokud jsou tyto informace negativní, budete mít pouze negativní realitu. Vaše podvědomí tvoří 90% toho, kým jste. Neovládá jen váš srdeční tep a dýchání, ale také vaše přesvědčení a emoce. Ve vašem podvědomé mysli může existovat mnoho přesvědčení, kterých si nejste vědomi nebo jste podvědomě v rozporu s tím, co chcete.

Už vás nebaví neustále se snažit myslet pozitivně?
S Theta Healing® můžete změnit omezující přesvědčení na posilující. Namísto doufání v něco ve svém životě můžete svou podvědomou mysl naučit, jaký je to pocit už to mít. Teprve potom muže tato energie přijít do vašeho života.

Důležité, přečtěte si prosím právní prohlášení. Theta Healing nenahrazuje profesionální lékařskou diagnostiku nebo léčbu a je doporučeno navštívit lékaře při jakýchkoli fyzických onemocněních.