Litha a letní slunovrat

Litha a letní slunovrat

Blíží se nám významný přelomový bod v roce a tím je LETNÍ SLUNOVRAT nebo také Litha, kdy se mění energie v přírodě a stejně tak i v nás, protože jsme s ní neodlučitelně spjaté. Proto má smysl zabývat se Kolem roku a jeho energiemi.

Díky němu totiž pochopíte velkou část toho, co probíhá ve vašem životě na pocitové, emoční, duchovní, ale samozřejmě i fyzické úrovni.

Letní slunovrat letos vychází na pondělí 21.6. 2021 a nastane v 5:31 hodin ráno. Jeho energie lze cítit vždy už několik dní dopředu a ještě i několik dní poté. Slavili ho už dávné kultury, například právě Slované a Keltové, z jejichž tradice vychází i koncept Kola roku.

Jakou energie tedy tento svátek a navazující období přináší? Na co se zaměřit a jak ho uctít a oslavit?

Jaký si můžete udělat rituál tak, abyste cítili, že vy i Země jste hluboce propojené? Co je pro vás tím hlavním tématem spojeným s tímto obdobím?

Vrchol roku, začátek léta 

Lithou začíná v kalendáři také oficiálně léto, i když paradoxně je letní slunovrat vrcholem světlé části roku– je to chvíle, kdy je den úplně nejdelší za celý rok, noc naopak nejkratší. Od Slunovratu se ale opět začne světlo i tma stále přibližovat, až dosáhnou harmonie a rovnováhy v čase podzimní rovnodennosti, od které začne opět tma přebírat svou moc.

Oheň střídá Voda

Během jara sílí intenzita slunečních paprsků a ty dodávají tolik potřebnou energie pro veškerý život v přírodě. Element ohně je tak hlavním živlem od první jiskry při Imbolcu, vrcholí se začátkem jara Ostarou a při vášnivém Beltainu už se začíná prolínat právě s elementem vody.

Beltain je totiž mimo jiné svátkem lásky a láska je jednou z nejsilnějších emocí, kolem které se otáčí celý náš život na planetě Zemi. A emoce se nám krásně pojí s elementem vody. Je potřeba, aby proudily, stejně jako voda. Je potřeba se hodně smát a také si dovolit plakat, a nechat posvátnou moc slz nás očistit.

Není proto divu, že se s tímto časem pojí i období svateb. Není to jen kvůli teplému počasí. Je to právě podvědomé napojení na energii Lithy, kdy se manifestují naše nejhlubší emoce.

Zároveň i v přírodě nastupuje důležitost elementu vody v podobě deště a vláhy, tolik potřebné pro všechno živé, pro všechny rostliny a plody k růstu. Pokud by v tomto období nebyla voda na podzim bychom nesklízeli plody.

Hluboká symbolika odrážející se i v našich životech. Pokud si nedovolíme výživu, napojení svojí duše a pokud nenecháme proudit svoje emoce, nesklidíme žádné plody. Hluboké učení přírody.

Plnost

Podívejme se na tu PLNOST, která je momentálně všude kolem nás. Tu plnost zeleně, zarostlé louky plné lučních květin, košaté koruny stromů s prvními náznaky plodů. Plodů, které jsou skrze kořeny vyživovány právě vodou a plody, kterým sluneční paprsky dodají barvu a chuť. Posvátné spojení Země a Nebe, ženského a mužského principu.

Energie v přírodě dosahují svého vrcholu právě na Slunovrat a tohoto magického času, kdy se otevírá jakási pomyslná brána mezi nebem a zemí, můžeme využít až do času Svatojánské noci, letos tedy mezi 20.6.- 23.6/24.6. 2020.

Je možné, že tu plnost v tento čas vnímáte i jako jakýsi přetlak. Je možné, že se toho děje ve vašich životech tolik, že máte někdy pocit, že to nestíháte, nezvládáte. Může to být v jistém smyslu skutečně náročné, ale věřte mi, že právě energie Slunce nám dává sílu to vše zvládnout! Určitě nás to nevyčerpá do hloubky, jako by tomu mohlo být například v zimě.  Zkrátka si dovolte plynout!

Tipy jak tento čas prožít vědomě:

·         Jakákoliv procházka do přírody.

·         Natrhejte si na louce květiny, vytvořte z nich věneček, symbolizující Kolo roku, cykličnost života, který neustále plyne a pošlete jej po proudu řeky, potoka s vašimi přáními a modlitbami.

·         Vykoupejte se. Propojte se s vodou, požádejte ji o požehnání, o požehnání vašim vnitřním vodám. Pociťte její plnost. Pociťte plnost ve vašem životě.

·         Zapalte oheň. Nasbírejte byliny a květiny, a darujete je ohni jako poděkovaní za vše, co vás naplňuje. S každou bylinkou vloženou do ohně můžete pronést slova díků za jeden aspekt vašeho života, za vděčnost, kterou cítíte.

·         Bylinky mají v tento čas magickou moc- jejich síla dosahuje také maxima- a proto je ten nejlepší čas na jejich sbírání. Jedna z tradic praví, že „bylinkám, natrhaným v tomto čas je přisuzována kouzelná moc. Podle legendy mají bylinky sbírané v předvečer svátku Svatého Jána ještě větší účinky než rostlinky natrhané v jiné dny. Svatojánská noc je opředena zvláštním mystériem – ze země tryská mocná energie a otevírají se brány mezi světy.“

·         Přespěte venku- je přeci nejdelší den, nejdéle světlo a navíc už bude jistě příjemně teplo.

·         Cokoliv, co dává smysl vám a co vám umožní se propojit se sílou a kouzlem tohoto období.

·         Seďte jen tak v tichu přírody. Dýchejte. Jste na živu a to je nejvíc!

Krásný letní Slunovrat a začátek léta.

S láskou

Markéta 

BONUS: TAROTOVÝ VÝKLAD OD BARBORY MARCOVÉ 

Tento výklad vytvořila speciálně pro stránku Tajemství života v cyklech Barbora Marcová a při jeho čtení postupuje od karty nahoře po směru hodinových ručiček. Začátek jednotlivých otázek jsou slabiky KO-LO-RO-KA, a podporují záměr výkladu.

Jak se naladit na Lithu:

1) KOnkrétní svátek: Jaká je jeho energie?

2) LOučení s končícím obdobím: Jak se odpoutat a jít dál?

3) ROzsvícení další etapy: Jak přivítat novou část roku?

4) KAm se vydat: Kde tuto energii nejlépe využijeme?

VÝKLAD:

1)    Eso Pohárů – energie „všeho dost“

Přetékající pohár, přetékající emoce, pověstná „poslední kapka“. Litha neboli letní slunovrat se odehrává v době, kdy nic není polovičaté a emoce se ukazují ve své syrovosti. Jde o ty špatné i ty příjemné, prostě nic není jen tak. Buď horko milujeme nebo nenávidíme, buď jsme si někoho oblíbili a uděláme pro něj cokoliv, anebo ho nesnášíme a ani o něj nezavadíme pohledem. Stejně tak s činnostmi, věcmi, knihami, kulturou atd.

2)    Hvězda – naděje

Hvězda je jednou z ochranných karet tarotu, ukazuje na potřebu důvěry a naděje. Důvěry k tomu, že vše proběhlo tak, jak mělo. Naděje, že v nadcházejících týdnech nás opět povede naše šťastná hvězda. Dostaneme další příležitosti tvořit a žít podle svých nejlepších schopností a možností. Rozloučit se s časem Beltainu můžeme tím, že poděkujeme za vše, co jsme v této době zažili, dobré i špatné.

3)    Páže Mečů – posel

Zpráva. Je čas vyjádřit, co už dlouho chce na světlo. Ne kvůli tomu, abychom ublížili, ale pro vyčištění bolesti ve vztazích, nespokojenosti, a abychom se mohli posunout dál. Je hodně důležité dostat ze sebe bolest ven. Pokud ji nechceme říct přímo do očí, můžeme ji vypsat na papír (a pak ho klidně spálit). Nejpodstatnější je vyjádření samo, a jeho čistota – bez zákeřnosti.

4)    Smrt – transformace, znovuzrození

Máme schopnost a příležitost proměňovat svůj život. Posílit co je pro nás příjemné, dobré, a naopak oslabit a zbavit se toho, s čím nám dobře není. Díky tomu se vyvíjíme, stáváme se lepšími variantami sama sebe. Tak měníme svět.

Spojujícím prvkem je v tomto výkladu čistota a jasnost. Naše emoce, názory a pohled na svět jsou jasnější než jindy. Neskrývejme se sami před sebou, schopnost vidět jasně můžeme využít k dalšímu vývoji.

Kéž dokážeme své pravdě pohlédnout do očí a proměnit se díky ní na nejlepší verzi sebe sama.

Baru www.barboramarcova.cz

P.S.: Panenka na obrázku je Manenka z česané vlny, kterou jsem si na míru nechala vyrobit od Martiny, odkaz na její tvorbu naleznete ZDE>>>

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.